Eivind Wekre

Eivind Wekre

Eivind Wekre, f. 1967 i Oslo, er cand. jur. fra Universitetet i Oslo 1993. Han var dommerfullmektig ved Karmsund herredsrett i Haugesund i 1994 og 1995. Fra 1995 til 2001 var han advokatfullmektig og advokat i Advokatfirmaet Borge. Han har hatt advokatbevilling siden 1996. I 2001 arbeidet Eivind en periode i Andersen Legal ANS innenfor det daværende Arthur Andersen systemet, før han samme år ble ansatt som advokat hos Advokat Eigil Wekre i Oslo. Etter fire år der, kom Eivind tilbake som advokat i Advokatfirmaet Borge i 2005.

Eivind har praktisert som advokat i mer enn 20 år. Han har allsidig erfaring med hovedvekt på kontrakts- og selskapsrett, fast eiendoms rettsforhold, arve- og familierett og forretningsførsel. I tillegg til rådgivning og utredninger, har Eivind prosedert flere saker for de ordinære domstoler og voldgiftsrett.

Medlem av:
Den Norske Advokatforening