Kontraktsrett

Fremforhandling, utarbeidelse og tolkning av avtaler/kontrakter og håndtering av tvister om kontrakter på de fleste sivilrettslige rettsområder.

Les mer

Eiendom

Vårt firma har lange tradisjoner fra arbeid med rettsforhold knyttet til fast eiendom og entreprise. Vi har i mange år vært rådgiver for eiere, leietakere, festere, selgere og kjøpere av næringseiendom og boligeiendom.

Les mer

Arve- og familierett

Vi har betydelig erfaring innen generasjonsskifte, arve- og familierett. Vi bistår med testamentsopprettelse, rådgivning til arvelater og arvinger, dødsboskifte, skiftetvister m.m.

Les mer

Selskapsrett

Vi bistår med opprettelse, endring og restrukturering av ansvarlige selskaper med eller uten delt ansvar, aksjeselskaper og stiftelser, utarbeider selskapsavtale-/vedtektsendringer, styreendringer, aksjonæravtaler, fisjoner, fusjoner, avvikling m.v.

Om Advokatfirmaet Borge MNA

Advokatfirmaet Borge har historiske aner tilbake til 1916. Dagens innehaver er tredje generasjon.

Vi bistår bedrifter, privatpersoner, sameier og stiftelser. Mange av våre klienter har benyttet våre tjenester i flere tiår.

Våre juridiske tjenester favner vidt, med hovedvekt på kontraktsrett, selskapsrett, fast eiendom og entreprise, familie- og arverett, styreoppdrag og forretningsførsel. Vi avgir utredninger, fører forhandlinger, gir løpende juridiske råd, utarbeider korrespondanse- og avtaleforslag, prosederer for domstolene og mye mer. Les mer ...

Ta kontakt om du trenger juridisk bistand!