Ole Borge

Ole Borge

Ole Borge, f. 1947, har cand.jur. eksamen fra Universitetet i Oslo i 1973. Han var dommerfullmektig ved Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete på Lillehammer i 1974-1975. Fra 1975 hadde han 5 måneders opphold i London hvor han var trainee hos Durant Piesse Solicitors. Etter franskstudier ved CIDEF, Angers var han fra 1.12.1975 til 30.6.1976 stageaire (trainee) i finansanalyse hos Manufacturers Hannover Banque Nordique i Paris.

Han fikk advokatbevilling i 1976. Advokatfullmektig hos høyesterettsadvokat Ole Borge i Oslo fra 1976 til 1980. Partner i Advokatene Borge og Borge ANS fra 1980. Siden 1995 eneinnehaver av Advokatfirmaet Borge. Drev omfattende forvaltning av bolig og næringseiendom gjennom Advokat Ole Borge Eiendomsavdeling AS. Fikk møterett for Høyesterett i 1995.

Han var leder for arbeidet med utviklingen av entreprisestandarden NS 3408.

Ole Borge har således vært rådgivende og prosederende advokat i en mannsalder. Han har bred privatrettslig og forretningsjuridisk bakgrunn, bl.a. fra etablering av virksomheter, kjøp og salg av bedrifter, oppbygning av kontraktsystemer med oppfølging og gjennomføring av større entrepriseprosjekter for næringseiendom, leiekontrakter, familieoverenskomster m.v. Ole Borge har mange års erfaring som styremedlem og styreleder i større og mindre private norske eiendomsselskap, hotell og entreprenørvirksomhet.

Han har arbeidet som rådgiver ved generasjonsskifter og som partsrepresentant ved løsning av formuesoppgjør i forbindelse med dyptgående familiekonflikter.

Medlem av:

  • Den Norske Advokatforening
  • Norsk Forsikringsjuridisk Forening
  • Norsk Bygg- og Entrepriseretts Forening